Veilige oversteek voor snelfietsers bij Ressen

Bij het ontwerp van het RijnWaalpad (snelfietspad) werd door Fietsersbond, de Dorpsraad Ressen en GroenLinks al aangedrongen op een tunneltje in het talud om snel en veilig de Ressensestraat over te steken. Dit gebeurde helaas niet. Inmiddels is er een tijdelijke oplossing voor de Ressensestraat. GroenLinks stelde opnieuw vragen...

Nadat duidelijk was dat de toen gekozen oplossing tot veel gevaarlijke situaties en bijna-ongelukken leidde, werd uitgezien naar een andere oplossing. In december 2018 vroeg GroenLinks bij Provinciale Staten naar de mogelijkheid voor een tunneltje onder de Ressensestraat. De gedeputeerde zegde toe mee te willen betalen daaraan, mits er een goed plan zou liggen. Zo kan het snelfietspad snel blijven en is er een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Inmiddels is er een tijdelijke oplossing voor de Ressensestraat in afwachting tot een definitieve. De mogelijkheid van een tunneltje wordt onderzocht, zo overtuigde de wethouder ons keer op keer. 

De stand van zaken volgens het college:

Naar aanleiding van de motie van 13 december 2018 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een veilige oversteek van het RijnWaalpad met de Ressensestraat. De aanpak van de oversteeksituatie van het RijnWaalpad met de Ressensestraat is onderdeel van de Samenwerkings- en Realisatie OvereenKomst (SOK-ROK) Dorpensingel Lingewaard-Nijmegen. In nauw overleg met medewerkers van de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland is het aantal varianten dat is onderzocht uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2020 neemt de stuurgroep van het project Dorpensingel kennis van de haalbaarheidsstudie en volgt een besluit over de varianten die nader worden uitgewerkt. Na dit besluit worden de omgeving (bewoners, dorpsraden) en de beide colleges en gemeenteraden van de gemeente Nijmegen en Lingewaard hierover geïnformeerd. 

In de bijlage de schriftelijke vragen van GroenLinks en de beantwoording door het college.