Na de thema-avond van 23 november 2022 Toekomst van Bouwen en Wonen: Duurzaam en Collectief organiseerde GroenLinks op verzoek van de aanwezigen, een vervolg dat meer concreet gericht was op Lingewaard. Het doel van deze Inspiratieavond was een verandering te bereiken in de wijze waarop nieuwe woningbouwprojecten in Lingewaard in de toekomst gerealiseerd kunnen worden: met een fundamenteel andere wijze van bouwen, samengevat in het containerbegrip duurzaam; met meer ruimte voor bewonersinitiatieven (mogelijk gemaakt door de nieuwe Omgevingswet) en met andere woonvormen, aansluitend op de woningbehoeften in de komende decennia.

De avond, die veel publiek trok, startte met twee inleidingen.

1- Marian Aarts van de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) lichtte het Ecodorp Zuiderveld (Nijmegen-Noord) toe. Dit project is gerealiseerd via Collectief Opdrachtgeverschap (CPO). Haar presentatie is hieronder in te zien.

2- Daan Bruggink (Orga Architect) besprak de zogenoemde biofilische architectuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen en veel aandacht besteed wordt aan daglicht. Hij gaf voorbeelden waarbij zowel mét als zonder CPO’s wordt gewerkt. De presentatie van Daan is hieronder in twee delen in te zien.

Na de inleidingen was er een paneldiscussie met daarin de volgende personen:

  • Initiatiefnemer Marian Aarts, bestuurder van CVEG
  • Ontwerper Daan Bruggink, Orga Architect
  • Bestuurder Noël Vergunst, Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening en Grondbeleid van de gemeente Nijmegen
  • Duurzaamheidexpert Nelson Verheul, Duurzaamheidcoördinator RWS en oud-wethouder Duurzaamheid, Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Wonen van de gemeente Berg en Dal
  • Bewoner Hélène Bontjer, bewoner Ecodorp Zuiderveld

Uit de vragen, antwoorden en dialoog met de zaal onder leiding van moderator Kees Blok kwamen verschillende zaken naar voren die een bijdrage kunnen leveren aan een vervolgstap in Lingewaard. Belangrijk is om de gemeenteraad en het College van B &W over de streep te trekken om te gaan werken met CPO’s en met andere manieren van bouwen. Daarnaast is het goed om ook de wooncorporaties vanaf het begin bij initiatieven te betrekken.

Het was prettig om te merken dat in de zaal de politieke partijen uit Lingewaard en ook de wooncorporaties goed vertegenwoordigd waren. Vanuit het panel en de zaal werden mogelijkheden ingebracht van duurzame projecten met en zonder CPO’s. Een aanwezige projectontwikkelaar deelde zijn ervaring met een duurzaam woningbouwproject in Zetten. Op een vraag aan de zaal wie van de aanwezigen geïnteresseerd is om zelf, al dan niet via een CPO, in Lingewaard een duurzaam woningbouwproject te realiseren zwaaide een groot aantal enthousiaste armen de lucht in.

De organisatoren van deze inspiratieavond hebben nu het plan opgevat om vanuit GroenLinks Lingewaard nog één stap verder te zetten. We organiseren eind september een bijeenkomst om een initiatiefgroep Gezamenlijk een ecowijk ontwikkelen in Lingewaard te vormen. Alle aanwezigen bij de laatste inspiratie-avond krijgen een mail met de vraag of zij daarbij betrokken willen worden. We nodigen ook een paar ervaringsdeskundigen uit.

Je kunt je opgeven voor de eerste oriënterende bijeenkomst via groenlingewaard@gmail.com.