De traditionele manier van woningbouw voldoet niet meer voor de toekomst. We moeten omschakelen naar circulair, klimaatbestendig, natuurinclusief en doelgroepgericht bouwen.

  • Circulair: Door toenemende schaarste aan grondstoffen moeten we onze woningen steeds meer gaan samenstellen uit hernieuwbare en herbruikbare bouwmaterialen. Daarnaast moeten de woningen demontabel zijn. Dat maakt sneller bouwen mogelijk.
  • Klimaatbestendig: De klimaatverandering vraagt om klimaatneutrale woningbouw waarmee we de energievraag en CO2-uitstoot drastisch omlaag brengen. Klimaatadaptatieve bouw vermindert de invloed van hitte, droogte en wateroverlast.
  • Natuurinclusief: Door natuurinclusief te bouwen zorgen we voor verbetering van de biodiversiteit in onze woonomgeving. Waardoor ook bodem, water en lucht schoner worden.
  • Doelgroepgericht: We zien een sterke toename van eenpersoonshuishoudens die aan kleinere woningen voldoende hebben, van ouderen die - gecombineerd met zorg - langer zelfstandig willen blijven wonen, en een groeiende behoefte aan collectieve woonvormen.

Een aantal sprekers zal hun visie op deze thema’s toelichten en hun eigen ervaringen hiermee met ons delen. De avond wordt voorbereid door Frans van Herwijnen en Ria Zijlstra.

De thema-avond vindt plaats op woensdag 23 november in de Theaterkerk in Bemmel en duurt van 19:30 tot 22:00 uur. Noteer alvast datum en tijd, een uitgebreid programma volgt later.