Vragen over de Skaeve Huse bij Ressen

In april stelde GroenLinks, samen met PvdA, D66, SP en B06, vragen aan het college over de plannen van Nijmegen om in Nijmegen-Noord (bij Ressen) het project Skaeve Huse. In de reactie van het college ontvingen wij informatie die al bekend was, zoals wat Skeave Huse zijn, en we constateerden dat feiten en meningen door elkaar liepen.

Antwoorden werden gegeven met een oordeel zonder fundament van feiten. Daarom opnieuw een aantal vragen.

Samen met de partijen PvdA, D66, SP en B06 stelden we opnieuw vragen, onder andere over het volgende:

De gereserveerde houding van het college ten opzichte van het RIBW in Nijmegen, terwijl het college beaamt dat er goede ervaringen zijn met het RIBW in Arnhem. We wijzen op soortgelijke succesvolle projecten in Tilburg en Arnhem.

Het college stelt in de beantwoording dat bewoners overlast kunnen veroorzaken. Inderdaad, dat is precies waarom deze mensen niet op een andere manier gehuisvest kunnen worden. Dat is ook de reden dat zorginstellingen als Iriszorg en het RIBW worden ingeschakeld om hen te ondersteunen.

Er is in Lingewaard momenteel geen beleid voor de opvang van dak- en thuislozen. Het college wacht op beleid dat in Arnhem wordt gemaakt. Het streven van Arnhem is om in april 2018 een uitvoeringsplan te hebben, dat ook ter informatie aan de regiogemeentes wordt aangeboden. Wat gebeurt er nu?

Dak- en thuislozen, afkomstig uit Lingewaard, hebben natuurlijk geen adres meer in Lingewaard als ze geen dak meer hebben. Het kan zijn dat ze staan ingeschreven staan bij zorginstellingen in Arnhem of Nijmegen. Arnhem heeft een regiofunctie bij de opvang, maar mensen kunnen natuurlijk ook voor Nijmegen kiezen.

Tijdens de raadsvergadering van 13 april 2017 leek het alsof Nijmegen het Lingewaards college niet op de hoogte had gebracht. En dat er daarom niet met Nijmegen te praten valt. Toch is ons bekend dat er eerder reeds een mailwisseling en een telefoongesprek hadden plaatsgevonden. Waarom werd dit niet vermeld tijdens de raadsvergadering?