Wat houdt het in om raadslid te zijn?

Raadsleden zijn de mensen die de idealen van GroenLinks waarmaken in de praktijk.  De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. In de raad wordt bepaald waar de prioriteiten liggen, en binnen welke kaders het college van burgemeester en wethouders de gemeente besturen.

Ben jij geïnteresseerd in linkse en groene politiek, iemand met ideeën over het verbeteren van jouw gemeente, en goed in de omgang met mensen? Dan is raadslid worden misschien wel iets voor jou!